Универзитет у Крагујевцу

Агрономски факултет у Чачку

 

 

ОВЕРА ПРОЛЕЋНОГ  СЕМЕСТРА ШКОЛСКЕ 2018/2019. ГОДИНЕ И ПРИЈЕМ ИСПИТНИХ  ПРИЈАВА ЗА ЈУНСКИ ИСПИТНИ РОК  ВРШИЋЕ СЕ ОД 27. ДО 31.05.2019. ГОДИНЕ ОД 8 ДО 12 ЧАСОВА

 

ЗА ОВЕРУ ПРОЛЕЋНОГ СЕМЕСТРА  ПОТРЕБНО ЈЕ:

1.Прикупити све потписе за предмете који су одслушани у пролећном семестру;

2. Доставити потврду о обављеној стручној пракси;

3. Извршити уплату задње  рате школарине  – самофинасирајуће студије;

4.Попунити семестрални лист.

 

ЗА ПРИЈАВУ  ИСПИТА ПОТРЕБНО ЈЕ:

1. Попунити испитну пријаву;

2.Извршити уплату   за полагање испита  уколико је Ценовником  предвиђена на

жиро рачун: 840-948666-13

шифра плаћања: 189

број модела: 97, позив на број: 93034,

сврха уплате: пријава испита.

 

Пријава истог испита  из текуће школске године трећи и сваки следећи пут,  као и пријава испита из претходних година студија се плаћа.  

 

Објављено, 10.05.2019.године