Најављује се XXIV Саветовање о биотехонологији 2019.

 

Организациони одбор


Председник:  Проф. др Горан Дугалић

Чланови:

  • проф. др Биљана Вељковић
  • проф. др Љиљана Бошковић-Ракочевић
  • проф. др Драго Милошевић
  • др Никола Бокан, ванредни проф.
  • др Милун Петровић, ванредни проф.
  • др Милан Николић, доцент
  • др Ранко Копривица, асистент
  • Милош Петровић, истраживач приправник


 

Програмски одбор

 

    Проф. др Снежана Богосављевић-Бошковић
    Проф. др Радојица Ђоковић
    Проф. др Милена Ђурић
    Проф. др Миломирка Мадић
    Проф. др Лека Мандић
    Проф. др Драго Милошевић
    Проф. др Томо Милошевић
    Проф. др Александар Пaуновић
    Проф. др Ленка Рибић-Зеленовић
    Проф. др Владета Стевовић
    Проф. др Гордана Шекуларац
 

 

 

    др Владимир Курћубић, ванредни професор
    др Горан Марковић, ванредни професор
    др Павле Машковић, ванредни професор
    др Горица Пауновић, ванредни професор
    др Снежана Танасковић, ванредни професор
    др Томислав Тришовић, ванредни професор
    др Милан Лукић, научни сарадник
    Проф. др Млађан Гарић