Чачак:
 
 
web mail       Engleski

Универзитет у Крагујевцу
Агрономски факултет у Чачку
основан 1978. године

gordana_sekularac


E-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Телефон: 032 303 400

 

Лични подаци

Гордана М. Шекуларац је рођена 1959. године у Лучанима. Држављанин је Републике Србије. Живи и ради у Чачку.

 

Образовање

Основну и средњу школу завршилаје у Чачку. Агрономски факултет у Чачку уписала је школске 1978/79. године, а дипломирала 1983. године са просечном оценом 8,03. Последипломске студије на Пољопривредном факултету Универзитета у Сарајеву, смер Уређење пољопривредног земљишта, уписала је школске 1984/85. године и завршила са просечном оценом 9,38. Магистарски рад "Узроци нефункционалности Чачанског Хидромелиорационог система" одбранила је 13.03.1989. године, под менторством академика, проф. др Миховила Влахинића. Докторску дисертацију "Однос интензитета ерозије и степена еродираности земљишта слива реке Каменице", одбранила је 08.07.2000. године, на Агрономском факултету у Чачку Универзитета у Крагујевцу, под руководством проф. др Батрића Спалевића, Пољопривредни факултет у Земуну Универзитета у Београду.

Служи се енглеским језиком.

 

Запослења

Гордана М. Шекуларац је запослена на Агрономском факултету у Чачку Универзитета у Крагујевцу, од 1984. године до данас.

 

Академска каријера

На Агрономском факултету у Чачку, 1984-1989. године, асистент-приправник;

На Агрономском факултету у Чачку, 1989-2000. године, асистент;

На Агрономском факултету у Чачку, 2000-2007. године, доцент;

На Агрономском факултету у Чачку, 2007-2013. године, ванредни професор;

На Агрономском факултету у Чачку, 31.01.2013. године, редовни професор.

Гордана М. Шекуларац, од фебруара 2015. године, обавља функцију шефа Катедре за земљиште и механизацију. Истом Катедром је руководила у периоду од 2002-2006. године.

 

Научна делатност

- Објавила је 158 научних радова и саопштења;

- Аутор је 1 уџбеника и 1 практикума;

- Учесник је великог броја научних скупова у земљи и иностранству;

- Била је ментор 1 завршног-мастер рада, као и члан комисија за оцену и одбрану 2 докторске дисертације, 2 магистарска рада, 1 завршног-мастер рада, 1 специјалистичког, као и већег броја дипломских радова;

- Члан је Научног комитета међународног часописа Electronic Journal of Polish Agricultural Universities (EJPAU);

- Рецензент је радова у међународном часопису Journal of Central European Agriculture (JCEA);

- Рецензент је радова у националном часопису Acta Аgriculturae Serbica;

- Члан је Српског Друштва за проучавање земљишта;

- Учествовала је уреализацији 2 регионална и 6 домаћих научно-истраживачких пројеката;

- Учествовала је у рецензирању 1 монографије националног значаја;

- Рецензирала је већи број радова публикованих у националним и међународним часописима, као и у зборницима радова са домаћих и међународних научних скупова;

-Била је члан организационог одбора већег броја научних конференција.

 

Публикације (List of Publication)