Чачак:
 
 
web mail       Engleski

Универзитет у Крагујевцу
Агрономски факултет у Чачку
основан 1978. године

 

ЈУНСКИ ИСПИТНИ РОК ШКОЛСКЕ 2020/2021. ГОДИНЕ

ТЕРМИНИ КОЛОКВИЈУМА И ИЗМЕЊЕНИ ТЕРМИНИ РАНИЈЕ ЗАКАЗАНОГ ИСПИТА

Пријем испитних пријава од 24. до 28. 05. 2021. године од 8 до 12 часова.

Назив предмета

термини

колоквијум

испит

Општа и неорганска хемија –сви студијски програми

02. 06. 2021. год. (среда)     10 часова

18. 06. 2021. год. (петак)     10 часова

Виноградарство - ОАС Општа агрономија;

Опште виноградарство - ОАС Воћарство и виноградарство;

Производња лозног садног материјала - ОАС Воћарство и виноградарство;

Специјално виноградарство - ОАС Воћарство и виноградарство;

Технологија и организација виноградарске производње – ОАС Агроекономија

04. 06. 2021. у 1300, каб. бр. 38

 

Технологија уља и масти

23.06.2021.године

 

Технологија угљених хидрата 2

24.06.2021. године

 

Технологија меса

08.06.2021., у 10 00

09.06.2021.,у 9 00

Конзервисање меса и производа од меса

04.06.2021., у 10 00

07.06.2021.,у 9 00

Технологија млека и млечних производа

08.06.2021., у 10 00

09.06.2021., у 9 00

Мелиорације земљишта;

Наводњавање

11.06.2021.,у 9 00

Социологија

02.06.2021., у 11 00

Исхрана домаћих животиња;

Основе исхране домаћих животиња

14. 06. 2021. у 10 00

Специјална исхрана;

Исхрана преживара

16. 06. 2021. у 1000

Исхрана непреживара

17. 06. 2021. у 1000

Агрохемија

I и II тест 23.06.2021. у 900

Колоквијум

21.06.2021. у 900

 

Специјално воћарство ;

Специјално воћарство 1;

Специјално воћарство 2

04.06.2021., у 9 00

Повртарство

14.06.2021. у 1100

Опште воћарство;

Производња садног материјала у воћарству

22.06.2021. у 09 00

Задња измена истакнута 15.06.2021.године

 

 

 ЈУЛСКИ ИСПИТНИ РОК ШКОЛСКЕ 2020/2021. ГОДИНЕ

ТЕРМИНИ КОЛОКВИЈУМА И ИЗМЕЊЕНИ ТЕРМИНИ РАНИЈЕ ЗАКАЗАНОГ ИСПИТА

Пријем испитних пријава од 28. и 29. 06. 2021. године од 8 до 12 часова.

Назив предмета

термини

колоквијум

испит

Општа и неорганска хемија –сви студијски програми

02. 07. 2021. год. (петак)   10 часова

 

Технологија уља и масти

09.07.2021.године

 

Технологија угљених хидрата 2

06.07.2021. године

 

Технологија меса;

Конзервисање меса и производа од меса;

Технологија млека и млечних производа

02.07.2021., у 10 00

06.07.2021., у 9 00

Мелиорације земљишта

 

15.07.2021. године

Специјално воћарство ;

Специјално воћарство 1;

Специјално воћарство 2

02.07.2021., у 9 00

 

Основе агроекологије

 

07.07.2021., у 10 00

Виноградарство - ОАС Општа агрономија;

Опште виноградарство - ОАС Воћарство и виноградарство;

Производња лозног садног материјала - ОАС Воћарство и виноградарство;

Специјално виноградарство - ОАС Воћарство и виноградарство;

Технологија и организација виноградарске производње – ОАС Агроекономија

02. 07. 2021. у 1400, каб. бр. 38

 

Задња измена истакнута 16.06.2021.године

 

 

 

АПРИЛСКИ ИСПИТНИ РОК ШКОЛСКЕ 2020/2021. ГОДИНЕ

ТЕРМИНИ КОЛОКВИЈУМА И ИЗМЕЊЕНИ ТЕРМИНИ РАНИЈЕ ЗАКАЗАНОГ ИСПИТА

Пријем испитних пријава 25. и 26. 03. 2021. године од 8 до 12 часова.

Назив предмета

термини

колоквијум

испит

Општа и неорганска хемија –сви студијски програми

31. 03. 2021.   у 12 00

Технологија уља и масти

писмени део испита

02.04.2021. у 1300

Технологија угљених хидрата 2

писмени део испита

05.04.2021. у 1300

Виноградарство - ОАС Општа агрономија;

Опште виноградарство - ОАС Воћарство и виноградарство;

Производња лозног садног материјала - ОАС Воћарство и виноградарство;

Специјално виноградарство - ОАС Воћарство и виноградарство;

Технологија и организација виноградарске производње – ОАС Агроекономија

02. 04. 2021. у 1300, каб. бр. 38

12.04.2021. у 1300

Специјално воћарство 1

12. 04. 2021. у 9 00

Специјална исхрана

12. 04. 2021. у 10 00

13. 04. 2021. у 10 00

Исхрана домаћих животиња

02. 04. 2021. у 1000

05. 04. 2021. у 1000

Исхрана преживара

12. 04. 2021. у 10 00

13. 04. 2021. у 10 00

Наводњавање

31.03.2021. у 1300

Социологија

07. 04. 2021. у 13 00

Физичка хемија 2

писмени део испита

06.04.2021. у 1000

Конзервисање меса и производа од меса

07.04.2021. у 11 00

08.04.2021. у 900

Технологија млека и производа од млека

01.04.2021. у 1100

02.04.2021. у 900

Енглески језик 1;

Енглески језик у воћарству и виноградарству

писмени део испита

07.04.2021. у 1430

Усмени део испита ће бити одржан после прегледаних писаних радова према распореду

Задња измена истакнута 05.04.2021.године

 

 

 

 

 

ФЕБРУАРСКИ ИСПИТНИ РОК ШКОЛСКЕ 2020/2021. ГОДИНЕ

 

ТЕРМИНИ КОЛОКВИЈУМА И ИЗМЕЊЕНИ ТЕРМИНИ РАНИЈЕ ЗАКАЗАНОГ ИСПИТА

Пријем испитних пријава 27. и 28. 01. 2021. године од 8 до 12 часова.

Назив предмета

термини

колоквијум

испит

Технологија меса;

02.02.2021. у 1100

04.02.2021.

Технологија млека и млечних производа

09.02.2021. у 1100

11.02.2021.

Конзервисање меса и производа од меса

17.02.2021. у 1100

19.02.2021.

Специјално воћарство;

Специјално воћарство 1;

Специјално воћарство 2

03.02.2021. у 900

Основе исхране домаћих животиња;

Специјална исхрана;

Исхрана преживара;

Исхрана домаћих животиња;

Исхрана непреживара

01.02.2021. у 1000

Технологија уља и масти

писмени део испита

29.01.2021. у 900

Технологија угљених хидрата 2

писмени део испита

05.02.2021. у 900

Опште воћарство

08.02.2021. у 900

Агротехника у воћарству

12.02.2021. у 900

Производња садног материјала у воћарству

18.02.2021. у 900

Мелиорације земљишта;

Наводњавање

08.02.2021. у 1000

Основе агроекологије

08.02.2021. у 900

Виноградарство - ОАС Општа агрономија;

Опште виноградарство - ОАС Воћарство и виноградарство;

Производња лозног садног материјала - ОАС Воћарство и виноградарство;

Специјално виноградарство - ОАС Воћарство и виноградарство;

Технологија и организација виноградарске производње – ОАС Агроекономија

04. 02. 2021. у 1300, каб. бр. 38

Технологија угљених хидрата 1;

Технологија кондиторских производа;

Адитиви у прехрамбеној индустрији

Колоквијум, писмени испит

09.02. и 12.02.2021. у 1000

Задња измена истакнута 12.02.2021.године

 

 ЈАНУАРСКИ ИСПИТНИ РОК ШКОЛСКЕ 2020/2021. ГОДИНЕ

 

 ТЕРМИНИ КОЛОКВИЈУМА И ИЗМЕЊЕНИ ТЕРМИНИ РАНИЈЕ ЗАКАЗАНОГ ИСПИТА

 

Пријем испитних пријава од 11. до 15. 01. 2021. године од 8 до 12 часова.

Назив предмета

термини

колоквијум

испит

Тест Зоологија 2

18.01.2021. у 1000

Тест Зоологија 1

18.01.2021. у 1200

Ентомологија

             21.01.2021. у 900

Технологија меса;

Конзервисање меса и производа од меса

18.01.2021. у 1100

22.01.2021.

Технологија млека и млечних производа

18.01.2021. у 1100

21.01.2021.

Специјално воћарство;

Специјално воћарство 1;

Специјално воћарство 2

25.01.2021. у 900

Агрохемија

I   и II тест 22.01.2021. у 1000

Колоквијум

25.01.2021. у 1000

Органска хемија- сви студијски програми

       22.01.2021. у 900

Основе исхране домаћих животиња;

Специјална исхрана;

Исхрана преживара.

   22.01.2021. у 1000

Исхрана домаћих животиња;

28.01.2021. у 1000

Исхрана непреживара

25.01.2021. у 1000

Технологија уља и масти

писмени део испита

22.01.2021. у 900

Технологија угљених хидрата 2

писмени део испита

25.01.2021. у 1200

Опште воћарство

19.01.2021. у 900

Агротехника у воћарству

28.01.2021. у 900

Производња садног материјала у воћарству

29.01.2021. у 900

Мелиорације земљишта;

Наводњавање

22.01.2021. у 1000

Виноградарство - ОАС Општа агрономија;

Опште виноградарство - ОАС Воћарство и виноградарство;

Производња лозног садног материјала - ОАС Воћарство и виноградарство;

Специјално виноградарство - ОАС Воћарство и виноградарство;

Технологија и организација виноградарске производње – ОАС Агроекономија

21. 01. 2021. у 1300, каб. бр. 38

Социологија

27.01.2021. у 1000

Задња измена истакнута 26.01.2021.године