УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ
АГРОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ У ЧАЧКУ
Чачак,06.11. 2018.године

 

На основу чл. 1а  и 3а.  Закона о државним и верским празницима у Републици Србији ( Сл. Гласник РС 43/01,101/07 И 92/11),  члана  158. Статута Факултета ( број: 1880/2 од 20.09.2018.),

декан Факултета даје

 

OБ А В Е Ш Т Е Њ Е

 

Агрономски факултет  у Чачку  НЕЋЕ РАДИТИ   дана 12. новембра 2018. године  / понедељак /, с обзиром да се  празнује  државни празник Републике Србије  Дан примирја у Првом светском рату  11. новембар.

Дан примирја у Првом светском рату празнује се 11.  новембра, а како један од датума када се празнује државни празник пада у недељу, не ради се првог наредног радног дана – 12. новембра 2018. године.                    

                                                                                                                                                                                         

                                                                                                                 ДЕКАН

                                                                                               АГРОНОМСКОГ ФАКУЛТЕТА

                                            

                                                                                              проф.др Владета Стевовић