Чачак:
 
 
web mail       Engleski

Универзитет у Крагујевцу
Агрономски факулет у Чачку

 

-        Лабораторија за биологију

-        Лабораторија за хемију

-        Лабораторија за хемију и прехрамбену технологију

-        Лабораторија за праћење производње и контролу квалитета

-        Лабораторија за течну хроматографију (HPLC)

-        Лабораторија за контролу хемијско - технолошких процеса и одрживи развој

-        Лабораторија за семенарство

-        Лабораторија за микробиологију

-        Лабораторија за педологију

-        Лабораторија за мелиорације и флуиде

-        Лабораторија за анатомију домаћих животиња

-        Лабораторија за механизацију

-        Лабораторија за заштиту биљака

-        Информатичка лабораторија