Чачак:
 
 
web mail       Engleski

Универзитет у Крагујевцу
Агрономски факултет у Чачку
основан 1978. године

 

-        Лабораторија за хемију

-        Лабораторија за биологију

-        Лабораторија за микробиологију

-        Лабораторија за земљиште

-        Лабораторија за хемију и прехрамбену технологију

-        Лабораторија за течну хроматографију (HPLC)

-        Лабораторија за контролу хемијско - технолошких процеса и одрживи развој

-        Лабораторија за праћење производње и контролу квалитета

   -        Лабораторија за технолошке операције и биопроцесно инжењерство

-        Лабораторија за анатомију домаћих животиња и контролу квалитета млека

-        Лабораторија за биљну производњу

-        Лабораторија за генетику и оплемењивање

-        Лабораторија за семенарство

-        Компјутерска лабораторија