Чачак:
 
 
web mail       Engleski

Универзитет у Крагујевцу
Агрономски факултет у Чачку
основан 1978. године

 

СЕПТЕМБАР 1   ИСПИТНИ РОК ШКОЛСКЕ 2021/2022. ГОДИНЕ

ТЕРМИНИ КОЛОКВИЈУМА И   ИСПИТА

Пријем испитних пријава    18. и 19. 08. 2022. године од 8 до 12 часова.  

Назив предмета

термини

колоквијум

испит

Механизација у сточарству

Пољопривредна механизација

Воћарско виноградарска механизација

 

01.09.2022.

Агрохемија

I  и  II тест 23.08.2022. у 900

Колоквијум

25.08.2022. у 900

 

Органска хемија -сви студијски програми

09.09.2022. у 900

 

Исхрана домаћих животиња;

Основе исхране домаћих животиња

02.09.2022. у 1000

 

Специјална исхрана;

Исхрана преживара

30.08.2022. у 1000

 

Исхрана  непреживара

01.09.2022. у 1000

 

Виноградарство - ОАС Општа агрономија;

Опште виноградарство - ОАС Воћарство и виноградарство;

Производња лозног садног материјала - ОАС Воћарство и виноградарство;

Специјално виноградарство - ОАС Воћарство и виноградарство;

26. 08. 2022. у 1400, каб. бр. 38

 

Повртарство

29.08.2022. у 1000

 

Наводњавање;

Мелиорације  земљишта

29.08.2022. у 900

 

Задња измена истакнута  22.07.2022.године

 

 

СЕПТЕМБАР 2   ИСПИТНИ РОК ШКОЛСКЕ 2021/2022. ГОДИНЕ

ТЕРМИНИ КОЛОКВИЈУМА И   ИСПИТА

Пријем испитних пријава    05. и 06. 09. 2022. године од 8 до 12 часова.  

Назив предмета

термини

колоквијум

испит                

Агрохемија

14.09.2022. у 900

 

Наводњавање;

Мелиорације  земљишта

02.09.2022. у 900

 

Задња  измена истакнута  22.07.2022.године


 

 

ОКТОБАРСКИ    ИСПИТНИ РОК ШКОЛСКЕ 2021/2022. ГОДИНЕ

ТЕРМИНИ КОЛОКВИЈУМА И   ИСПИТА

Пријем испитних пријава    20. и 21. 09. 2022. године од 8 до 12 часова.  

Назив предмета

термини

колоквијум

испит

Агрохемија

26.09.2022. у 900

 

Истакнуто  07.07.2022.године

 

 

 

 

 

 

 

ЈУЛСКИ  ИСПИТНИ РОК ШКОЛСКЕ 2021/2022. ГОДИНЕ

ТЕРМИНИ КОЛОКВИЈУМА И   ИСПИТА

Пријем испитних пријава    28. и 29. 06. 2022. године од 8 до 12 часова.  

Назив предмета

термини

колоквијум

испит

Технологија млека и млечних производа

11.07.2022. у 1000

 

Конзервисање меса и производа од меса;

Технологија меса

07.07.2022. у 1000

 

Технологија угљених хидрата 1;

Технологија кондиторских производа;

Адитиви у прехрамбеној индустрији

Колоквијум/писмени испит/усмени испит

07.07.2022. у 1000

12.07.2022. у 1000

15.07.2022. у 1000-само усмени део испита

Специјално воћарство,

Специјално воћарство 1

Специјално воћарство 2

04.07.2022. у 900

 

Технологија уља и масти

 

Писмени  део испита

  01.07.2022. у 9 00

Технологија угљених хидрата 2

 

Писмени  део испита

07.07.2022. у 9 00

Агрохемија

I  и  II тест 04.07.2022. у 900

Колоквијум

07.07.2022. у 900

 

Виноградарство - ОАС Општа агрономија;

Опште виноградарство - ОАС Воћарство и виноградарство;

Производња лозног садног материјала - ОАС Воћарство и виноградарство;

Специјално виноградарство - ОАС Воћарство и виноградарство;

01. 07. 2022. у 1400, каб. бр. 38

 

Исхрана домаћих животиња;

Основе исхране домаћих животиња;

06.07.2022. у 1000

 

Специјална исхрана;

Исхрана преживара;

Исхрана  непреживара

01.07.2022. у 1000

 

Наводњавање;

Мелиорације  земљишта

04.07.2022. у 900

 

Биохемија ;

Биохемија 1;

Биохемија 2.

 

07.07.2022. у 9 00

Повртарство

01.07.2022. у 1000

 

Општа и неорганска хемија 1

11.07.2022. у 1000

Писмени  испит

  13.07.2022. у 10 00

Усмени  испит

  15.07.2022. у 11 00

Физичка хемија 1;

Физичка хемија 2;

 

Писмени  испит

  13.07.2022. у 10 00

Усмени  испит

  15.07.2022. у 10 00

Третман отпадних вода

 

Писмени  испит

  13.07.2022. у 10 00

Усмени  испит

  15.07.2022. у 10 00

Физиологија биљака

06.07.2022. у 900

08.07.2022. у 900

Задња измена истакнута 30.06.2022.године

 

 

ЈУНСКИ  ИСПИТНИ РОК ШКОЛСКЕ 2021/2022. ГОДИНЕ

ТЕРМИНИ КОЛОКВИЈУМА И   ИСПИТА

Пријем испитних пријава   од  25. до  30. 05. 2022. године од 8 до 12 часова.  

Назив предмета

термини

колоквијум

испит

Виноградарство - ОАС Општа агрономија;

Опште виноградарство - ОАС Воћарство и виноградарство;

Производња лозног садног материјала - ОАС Воћарство и виноградарство;

Специјално виноградарство - ОАС Воћарство и виноградарство;

03. 06. 2022. у 1400, каб. бр. 38

 

Технологија млека и млечних производа

07.06.2022. у 1000

 

Конзервисање меса и производа од меса;

Технологија меса

21.06.2022. у 1000

 

Агрохемија

I  и  II тест 01.06.2022. у 900

Колоквијум

21.06.2022. у 900

 

Наводњавање;

Мелиорације  земљишта

13.06.2022. у 900

 

Технологија угљених хидрата 1;

Технологија кондиторских производа;

Адитиви у прехрамбеној индустрији

Колоквијум/писмени испит/усмени испит

10.06.2022. у 1000

16.06.2022. у 1000

27.06.2022. у 1000

Органска хемија -сви студијски програми

28.06.2022. у 900

 

Специјално воћарство,

Специјално воћарство 1

Специјално воћарство 2

06.06.2022. у 900

 

Исхрана домаћих животиња;

Основе исхране домаћих животиња;

Исхрана  непреживара

14.06.2022. у 1000

 

Специјална исхрана;

Исхрана преживара

15.06.2022. у 1000

 

Технологија уља и масти

 

Писмени  део испита

  10.06.2022. у 9 00

Технологија угљених хидрата 2

 

Писмени  део испита

22.06.2022. у 9 00

Повртарство

17.06.2022. у 1000

 

Физиологија биљака

24.06.2022. у 900

 

 Задња измена истакнута 20.06.2022.године


 


 


 

 

 

 

 

АПРИЛСКИ  ИСПИТНИ РОК ШКОЛСКЕ 2021/2022. ГОДИНЕ

 ТЕРМИНИ КОЛОКВИЈУМА И   ИСПИТА

Пријем испитних пријава    28. и 29. 03. 2022. године од 8 до 12 часова.  

Назив предмета

термини

колоквијум

испит

Виноградарство - ОАС Општа агрономија;

Опште виноградарство - ОАС Воћарство и виноградарство;

Производња лозног садног материјала - ОАС Воћарство и виноградарство;

Специјално виноградарство - ОАС Воћарство и виноградарство;

01. 04. 2022. у 1400, каб. бр. 38

 

Наводњавање;

Мелиорације  земљишта

31.03.2022. у 1300

 

Исхрана домаћих животиња;

Специјална исхрана;

Исхрана преживара;

Основе исхране домаћих животиња

11.04.2022. у 1000

 

Исхрана  непреживара

31.03.2022. у 1000

 

Технологија млека и млечних производа

30.03.2022. у 1000

01.04.2022.

Конзервисање меса и производа од меса;

Технологија меса

06.04.2022. у 1000

08.04.2022.

Технологија уља и масти

 

Писмени део

04.04.2022. у 1300

Технологија угљених хидрата 2

 

Писмени део

11.04.2022. у 1300

Испит

15.04.2022. у 1700

 

Технологија кондиторских производа,

Адитиви у прехрамбеној индустрији

Колоквијум/писмени испит/усмени испит

14.04.2022. у 1300

 

Специјално воћарство,

Специјално воћарство 1

07.04.2022. у 900

 

Задња измена објављена 13.04.2022.године


 

 

 

 

 

 

 

 

ФЕБРУАРСКИ  ИСПИТНИ РОК ШКОЛСКЕ 2021/2022. ГОДИНЕ

ТЕРМИНИ КОЛОКВИЈУМА И   ИСПИТА

Пријем испитних пријава    од 27. и 28. 01. 2022. године од 8 до 12 часова.  

Назив предмета

термини

колоквијум

испит

Органска хемија -сви студијски програми

10. 02 2022. у 900

 

Технологија млека и млечних производа

04.02.2022. у 1000

 

Конзервисање меса и производа од меса;

Технологија меса

15.02.2022. у 1000

 

Специјална исхрана;

Исхрана преживара;

Исхрана  непреживара;

Основе исхране домаћих животиња

01.02.2022. у 1000

 

Исхрана домаћих животиња;

11.02.2022. у 1000

 

Специјално воћарство;

Специјално воћарство 1;

Специјално воћарство 2

03.02.2022. у 900

08.02.2022. у 900

Технологија уља и масти

 

01.02.2022.

Технологија кондиторских производа

 

03.02.2022.

Агрохемија

03.02.2022. у 1000

 

Енглески језик--сви студијски програми

 

Писмени испит

02.02.2022. у 900

усмени испит-после прегледаних писмених радова

Виноградарство - ОАС Општа агрономија;

Опште виноградарство - ОАС Воћарство и виноградарство;

Производња лозног садног материјала - ОАС Воћарство и виноградарство;

Специјално виноградарство - ОАС Воћарство и виноградарство;

02. 02 2022. у 1400, каб. бр. 38

 

Општа и неорганска хемија 1

04.02.2022 у 1000

Писмени испит

14.02.2022. у 1000

усмени испит

17.02.2022. у 1000

Третман отпадних вода

Поправни колоквијум

04.02.2022 у 1000

 

Социологија

 

02.02.2022 у 1000

Технологија угљених хидрата 1;

Технологија кондиторских производа,

Адитиви у прехрамбеној индустрији

Колоквијум

04.02.2022. у 1000

писмени испит

08.02.2022. у 1000

усмени испит

17.02.2022. у 1000

Наводњавање;

Мелиорације  земљишта

08.02.2022. у 1000

 

Повртарство

17.02.2022. у 1100

 

Задња измена истакнута  14.02.2022.године

 

 

 ЈАНУАРСКИ  ИСПИТНИ РОК ШКОЛСКЕ 2021/2022. ГОДИНЕ

ТЕРМИНИ КОЛОКВИЈУМА И   ИСПИТА

Пријем испитних пријава    од 10. до 14. 01. 2022. године од 8 до 12 часова.  

Назив предмета

термини

колоквијум

испит

Виноградарство - ОАС Општа агрономија;

Опште виноградарство - ОАС Воћарство и виноградарство;

Производња лозног садног материјала - ОАС Воћарство и виноградарство;

Специјално виноградарство - ОАС Воћарство и виноградарство;

21. 01 2022. у 1400, каб. бр. 38

 

Органска хемија -сви студијски програми

21. 01 2022. у 900

 

Технологија млека и млечних производа

19.01.2022. у 1000

 

Конзервисање меса и производа од меса;

Технологија меса

24.01.2022. у 1000

 

Енглески језик--сви студијски програми

 

Писмени испит

18.01.2022. у 900

усмени испит-према распореду одржавања испита

Технологија угљених хидрата 1

Колоквијум/писмени испит/усмени испит

19.01.2022. у 1000

 

Технологија кондиторских производа,

Адитиви у прехрамбеној индустрији

Колоквијум/писмени испит/усмени испит

28.01.2022. у 1000

 

Наводњавање;

Мелиорације  земљишта

24.01.2022. у 900

 

Исхрана домаћих животиња;

Специјална исхрана;

Исхрана преживара;

Исхрана  непреживара;

Основе исхране домаћих животиња

24.01.2022. у 1000

 

Социологија

 

19.01.2022. у 1500

Специјално воћарство;

Специјално воћарство 1;

Специјално воћарство 2

26.01.2022. у 900

 

Агрохемија

25.01.2022. у 1000