Чачак:
 
 
web mail       Engleski

Универзитет у Крагујевцу
Агрономски факултет у Чачку
основан 1978. године

СЕПТЕМБАР 1   ИСПИТНИ РОК ШКОЛСКЕ 2023/2024. ГОДИНЕ

ТЕРМИНИ КОЛОКВИЈУМА И ИЗМЕЊЕНИ ТЕРМИНИ РАНИЈЕ ЗАКАЗАНОГ ИСПИТА

Пријем испитних пријава   20. и  21.08. 2024. године од 8 до 12 часова.  

Назив предмета

термини

колоквијум

испит        

Органска хемија;

Органска хемија 1;

Органска хемија 2

Цео колоквијум за студенте који нису  парцијалне  колоквијуме положили

 09. 09.2024. у 900

 

Мелиорације земљишта;

Наводњавање

26. 08.2024. у 900

 

Виноградарство ;

Опште виноградарство;

Производња лозног садног;

Интегрална производња грожђа;

Специјално виноградарство

26. 08. 2024. у 1400, каб. бр. 38

 

Специјално ратарство

23.08.2024. у 1100

 

Повртарство

30.08.2024. у 1100

 

Основе исхране домаћих животиња;

Исхрана домаћих животиња;

Специјална исхрана;

Исхрана преживара;

Исхрана  непреживара

03.09.2024. у 1000

 

Задња измена истакнута 12.07.2024. године


 

 

 СЕПТЕМБАР 2   ИСПИТНИ РОК ШКОЛСКЕ 2023/2024. ГОДИНЕ

ТЕРМИНИ КОЛОКВИЈУМА И ИЗМЕЊЕНИ ТЕРМИНИ РАНИЈЕ ЗАКАЗАНОГ ИСПИТА

Пријем испитних пријава  од 05. и 06.09. 2024. године од 8 до 12 часова.  

Назив предмета

термини

колоквијум

испит     

Органска хемија;

Органска хемија 1;

Органска хемија 2

Цео колоквијум за студенте који нису  парцијалне  колоквијуме положили

25. 09.2024. у 900

 

Виноградарство ;

Опште виноградарство;

Производња лозног садног;

Интегрална производња грожђа;

Специјално виноградарство

09. 09. 2024. у 1400, каб. бр. 38

 

Задња измена истакнута 12.07.2024. године

 

 

ОКТОБАРСКИ   ИСПИТНИ РОК ШКОЛСКЕ 2023/2024. ГОДИНЕ

ТЕРМИНИ КОЛОКВИЈУМА И ИЗМЕЊЕНИ ТЕРМИНИ РАНИЈЕ ЗАКАЗАНОГ ИСПИТА

Пријем испитних пријава  од 20. и 23.09. 2024. године од 8 до 12 часова.  

Назив предмета

термини

колоквијум

испит                

Виноградарство ;

Опште виноградарство;

Производња лозног садног;

Интегрална производња грожђа;

Специјално виноградарство

01. 10. 2024. у 1400, каб. бр. 38

 

Истакнуто 12.07.2024. године

 

 

ЈУЛСКИ   ИСПИТНИ РОК ШКОЛСКЕ 2023/2024. ГОДИНЕ

ТЕРМИНИ КОЛОКВИЈУМА И ИЗМЕЊЕНИ ТЕРМИНИ РАНИЈЕ ЗАКАЗАНОГ ИСПИТА

Пријем испитних пријава  26. и 27.06. 2024. године од 8 до 12 часова.  

Назив предмета

термини

колоквијум

испит

Квалитативна хемијска анализа;

Квантитативна хемијска анализа;

Аналитичка хемија

01.07.2024. у 900

04.07.2024. у 900

Општа и неорганска хемија;

Општа и неорганска хемија 2;

Биохемија;

Биохемија 1;

Биохемија 2;

Хемија природних производа

01.07.2024. у 900

05.07.2024. у 900

Органска хемија;

Органска хемија 1;

Органска хемија 2

Цео колоквијум за студенте који нису  парцијалне  колоквијуме положили

10. 07.2024. у 900

 

Виноградарство ;

Опште виноградарство;

Производња лозног садног;

Интегрална производња грожђа;

Специјално виноградарство

28. 06. 2024. у 1400,

Кабинет  бр. 38

 

Агрохемија

04.07.2024. у 900

 

Технологија уља и масти

 

писмени испит

03.07.2024.

Технологија шећера и скроба

 

писмени испит

10.07.2024.

Зоологија

 

02.07.2024.

Екологија и заштита животне средине

 

11.07.2024.

Мелиорације земљишта;

Наводњавање

08. 07.2024. у 900

 

Специјално ратарство

02.07.2024. у 1100

 

Повртарство

09.07.2024. у 1100

 

Основе исхране домаћих животиња;

Исхрана домаћих животиња;

Специјална исхрана;

Исхрана преживара;

Исхрана  непреживара

05.07.2024. у 1000

 

Фитопатологија;

Фитофармација

 

03.07.2024. у 1100

Задња измена истакнута 27.06.2024. године

 


 

 

ЈУНСКИ   ИСПИТНИ РОК ШКОЛСКЕ 2023/2024. ГОДИНЕ

ТЕРМИНИ КОЛОКВИЈУМА И ИЗМЕЊЕНИ ТЕРМИНИ РАНИЈЕ ЗАКАЗАНОГ ИСПИТА

Пријем испитних пријава  од 27. до  31.05. 2024. године од 8 до 12 часова.  

Назив предмета

термини

колоквијум

испит

Квалитативна хемијска анализа;

Квантитативна хемијска анализа;

Аналитичка хемија

06.06.2024. у 900

07.06.2024. у 900

Општа и неорганска хемија;

Општа и неорганска хемија 2;

Биохемија;

Биохемија 1;

Биохемија 2;

14.06.2024. у 900

21.06.2024. у 900

Хемија природних производа

14.06.2024. у 900

26.06.2024. у 900

Органска хемија;

Органска хемија 1;

Органска хемија 2

Цео колоквијум за студенте који нису  парцијалне  колоквијуме положили 28. 06.2024. у 900

 

Виноградарство ;

Опште виноградарство;

Производња лозног садног;

Интегрална производња грожђа;

Специјално виноградарство

03. 06. 2024. у 1400,

Кабинет  бр. 38

 

Ентомологија

 

14.06.2024. у 900

Технологија меса,

Конзервисање меса и производа од меса

17.06.2024.

19.06.2024.

Технологија млека и млечних производа

03.06.2024. у 1000

10.06.2024.

Мелиорације земљишта;

Наводњавање

12. 06.2024. у 900

 

Физика са електроникон

20. 06.2024. у 1200

 

Тржиште и маркетинг пољопривредних и прехрамбених производа-СП Воћарство и виноградарство

 

28.06.2024.

Основе исхране домаћих животиња;

Исхрана домаћих животиња;

Специјална исхрана;

Исхрана преживара;

Исхрана  непреживара

17.06.2024. у 1000

 

Специјално ратарство

07.06.2024. у 1100

 

Повртарство

19.06.2024. у 1200

 

Агрохемија

21.06.2024. у 900

 

Технологија уља и масти

 

писмени испит

12.06.2024.

Технологија шећера и скроба

 

писмени испит

21.06.2024.

Задња измена истакнута 07.06.2024. године


 


 


 

АПРИЛСКИ   ИСПИТНИ РОК ШКОЛСКЕ 2023/2024. ГОДИНЕ

ТЕРМИНИ КОЛОКВИЈУМА И ИЗМЕЊЕНИ ТЕРМИНИ РАНИЈЕ ЗАКАЗАНОГ ИСПИТА

Пријем испитних пријава  25. и 26.03. 2024. године од 8 до 12 часова.  

Назив предмета

термини

колоквијум

испит

Енглески језик, сви студијски програми

 

писмени испит

01. 04 2024. године од 14h
усмени део испита - после прегледаних писаних радова

Виноградарство ;

Опште виноградарство;

Производња лозног садног;

Интегрална производња грожђа;

Специјално виноградарство

29. 03. 2024. у 1400,

Кабинет  бр. 38

 

Основе термодинамике 

 

15. 04. 2024. године

Технологија меса,

Конзервисање меса и производа од меса

08.04.2024. у 1100

 

Технологија млека и млечних производа

03.04.2024. у 1100

 

Општа и неорганска хемија, Општа и неорганска хемија 2,

Биохемија,

Биохемија 1,

Биохемија 2

за студенте свих генерација 02.04.2024. у 1400

 

Квалитативна хемијска анализа, Квантитативна хемијска анализа,

Аналитичка хемија

за студенте свих генерација 08.04.2024. у 1400

 

Основе исхране домаћих животиња

Исхрана домаћих животиња;

Специјална исхрана;

Исхрана преживара;

Исхрана  непреживара

11. 04.2024. у 1000

 

Наводњавање

02. 04.2024. у 1300

 

Задња измена истакнута    28.03.2024.године


 

 

 

ФЕБРУАРСКИ  ИСПИТНИ РОК ШКОЛСКЕ 2023/2024. ГОДИНЕ

ТЕРМИНИ КОЛОКВИЈУМА И ИЗМЕЊЕНИ ТЕРМИНИ РАНИЈЕ ЗАКАЗАНОГ ИСПИТА

Пријем испитних пријава  29. и 30.01. 2024. године од 8 до 12 часова.  

Назив предмета

термини

колоквијум

испит

Технологија меса,

Конзервисање меса и производа од меса

12.02.2024. у 1100

14.02.2024. у 900

Технологија млека и млечних производа

30.01.2024. у 1100

01.02.2024. у 900

Мелиорације земљишта;

Наводњавање

08. 02.2024. у 900

 

Специјално воћарство,

Специјално воћарство 1 и Специјално воћарство 2

07.02.2024. у 900

 

Основе исхране домаћих животиња

Исхрана домаћих животиња;

Специјална исхрана;

Исхрана преживара;

Исхрана  непреживара

01. 02.2024. у 1000

 

Виноградарство ;

Опште виноградарство;

Производња лозног садног;

Интегрална производња грожђа;

Специјално виноградарство

02. 02. 2024. у 1400, каб. бр. 38

 

Специјално ратарство

06. 02.2024. у 1100

 

Повртарство

19. 02.2024. у 1000

 

Технологија шећера и скроба

 

Писмени део испита 06.02.2024. у 9 оо

Задња измена истакнута    31.01.2024.године


 

ЈАНУАРСКИ  ИСПИТНИ РОК ШКОЛСКЕ 2023/2024. ГОДИНЕ

ТЕРМИНИ КОЛОКВИЈУМА И ИЗМЕЊЕНИ ТЕРМИНИ РАНИЈЕ ЗАКАЗАНОГ ИСПИТА

 Пријем испитних пријава  од 09. до 12.01. 2024. године од 8 до 12 часова.  

Назив предмета

термини

колоквијум

испит

Технологија меса,

Конзервисање меса и производа од меса

23.01.2024. у 1100

25.01.2024. у 900

Технологија млека и млечних производа

17.01.2024. у 1100

19.01.2024. у 900

Општа и неорганска хемија, Општа и неорганска хемија 2., Квалитативна хемијска анализа, Квантитативна хемијска анализа,

Аналитичка хемија

за студенте свих генерација 19.01.2024. у 800 у Амфитеатру факултета.

 

Хемија природних производа, Колоидна хемија,

Биохемија,

Биохемија 1,

Биохемија 2

за студенте свих генерација 19.01.2024. у 1130 у Амфитеатру факултета.

 

Мелиорације земљишта;

Наводњавање

24. 01.2024. у 900

 

Специјално ратарство

26. 01.2024. у 1100

 

Повртарство

26. 01.2024. у 1000

 

Виноградарство - ОАС Општа агрономија;

Опште виноградарство - ОАС Воћарство и виноградарство;

Производња лозног садног материјала - ОАС Воћарство и виноградарство;

Интегрална производња грожђа - ОАС Воћарство и виноградарство;

Специјално виноградарство - ОАС Воћарство и виноградарство;

22. 01. 2024. у 1400, каб. бр. 38

 

Основе исхране домаћих животиња

Исхрана домаћих животиња;

Специјална исхрана;

Исхрана преживара;

Исхрана  непреживара

23. 01.2024. у 1000

 

Специјално воћарство,

Специјално воћарство 1 и Специјално воћарство 2

16.01.2024. у 900

 

Задња измена истакнута  15.01.2024.године