Чачак:
 
 
web mail       Engleski

Универзитет у Крагујевцу
Агрономски факултет у Чачку
основан 1978. године

ОБАВЕШТЕЊЕ

УПИС ШКОЛСКЕ 2022/2023. ГОДИНЕ ВРШИЋЕ  СЕ   ДО 14. 10. 2022. ГОДИНЕ

 

За регулисање статуса студента  у школској 2022/2023. години потребно је:

- извршити уплату од 300,00 динара по пренетом боду (ЕСПБ)  уплаћују сви студенти  на:

 жиро рачун:  840-948666-13

шифра плаћања: 189

број модела: 97, позив на број: 93034,

сврха уплате: трошкови уписа,

прималац: Агрономског факултета , Цара Душана бр. 34, Чачак

-извршити уплату прве  рате школарине -самофинансирајући студенти;

жиро рачун: 840-948666-13

шифра плаћања: 189

број модела: 97, позив на број: 93034,

сврха уплате: прва рата,

прималац: Агрономског факултета , Цара Душана бр. 34, Чачак

-комплет образаца за упис преузима се у студентској служби Факултета

 У Чачку, 05. 09. 2022. године.