Чачак:
 
 
web mail       Engleski

Универзитет у Крагујевцу
Агрономски факултет у Чачку
основан 1978. године

Резултати за Тест 2 (поправни) - Енглески језик 2 .


Презиме и име                                 поени
1. Жупањац  Д. Лидија  14/2021          5
2. Пљакић П. Софија  44/2021            3,5
3. Рафаиловић С.  Аница 45/2021      1,5

                                                                                                                   ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК
                                                                                                                 предметни наставник

 

 

 

Резултати - Тест 2, Енглески језик у прехрамбеној индустрији (11.05.2022.)

Студент                                              Бодови

1. Васиљевић Марија   9/2018              13
2. Гвозденовић Валентина  24/2018      14
3. Ирижанин Јован  12/2018                 13
4. Јевтић Јована  43/2016                     13
5. Мирковић Ирена  35/2015               12,5
6. Панић Невена 23/2018                      13
7. Пантелић Тамара  41/2017                12
8. Радичевић Данијела 31/2018            13
9. Туфеџић Јована  11/2018                  13


Тест 1, Енглески језик у прехрамбеној индустрији (11.05.2022.)
1. Мирковић Ирена  35/2015             8

                                                                                                     ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК
                                                                                                  предметни наставник

 

 

 

Резултати Тест 2 и Тест 1 (поправни) за студенте прве године СП Прехрамбена технологија.Резултати - Тест 2 - Енглески језик 2 (одржано 27.04.2022.)
Презиме/име                                     поени
1. Веселиновић Р. Урос  26/2021         12
2. Жупањац Д. Лидија 14/2021           13
3. Јевтић С. Марија 38/2021               12
4. Крстић Д. Анђела  21/2021             14
5. Николић С. Криситна 22/2021        13
6. Перић Д. Душан 23/2021               14
7. Пљакић П. Софија 44/2021            13
8. Радовановић А. Неда 28/2021      12,5
9. Радуловић В. Лена 40/2021            /
10. Рафаиловић С. Аница 45/2021     9,5
11. Чкоњевић Б. Милена 39/2021      14
12. Бркић Ангелина 47/2021             12,5

Reзултати Тест 1 (поправни) - Енглески језик 2 (одржано 27.04.2022.)
Презиме/име                           поени
1. Županjac D. Lidija 14/2021    0,5
2. Jevtić S. Marija 38/2021        6,5
3. Pljakić P. Sofija 44/2021        0,5
4. Rafailović S. Anica 45/2021    1

Енглески језик 2 (стари програм) Колоквијум 2 (одржан 27.04.2022.)
Радулјевић Маријана - 14 поена (положила)

                                                                                                                      Енглески језик
                                                                                                                предметни наставник

 

 

 

 

 

Резултати Теста 1 из предмемта Енглески језик 2 и Енглески језик у прехрамбеној индустрији

Резуллтати - Тест 1: Енглески језик 2 (од 23.03.2022.)

                                                          бодови
1. Веселиновић Р. Урош  26/2021        7,5
2. Жупањац Д. Лидија 14/2021           1
3. Јевтић С. Марија 38/2021               3,5
4. Крстић Д. Анђела  21/2021             11,5
5. Николић С. Кристина 22/2021         6,5
6. Перић Д. Душан 23/2021                6
7. Пљакић П. Софија 44/2021              1
8. Радовановић А. Неда 28/2021        10
9. Радуловић В. Лена 40/2021             /
10. Рафаиловић С. Аница 45/2021        2
11. Чкоњевић Б. Милена 39/2021        5,5
12. Бркић Ангелина 47/2021              11


Резуллтати - Тест 1: Енглески језик у прехрамбеној индустрији (од 23.03.2022.)

                                                             бодови
1. Васиљевић Марија   9/2018              14,5
2. Гвозденовић Валентина  24/2018      7,5
3. Ирижанин Јован  12/2018                 14,5
4. Јевтић Јована  43/2016                      12
5. Мирковић Ирена  35/2015                 /
6. Панић Невена 23/2018                     14,5
7. Пантелић Тамара  41/2017                14,5
8. Радичевић Данијела 31/2018            14
9. Туфеџић Јована  11/2018                   12


                                                                                                                 ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК
                                                                                                               др Милевица Бојовић

 

 

 

 Резултати писменог дела испита за студенте смера Воћарство и виноградарство


Студијски програм: Воћарство и виноградарство
предмет: Енглески језик у воћарству и виноградарству
Резултати - писмени део испита
Положили су:
1. Бојовић Нела 59/2017      12,5 бодова
2. Јовићевић Јања 1/2016     11 бодова
3. Матић Марко 25/2011      9,5 бодова
4. Николић Данијел 01/2012 8 бодова

Усмени део испита: 20.01.2022. године у 9h.

                                                                                                                  ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК
                                                                                                                   предметни наставник

 

 

 

 

Резултата одржаног Теста 2 за студенте прве године Прхраамбене технологије и Опште агрономије/воћарства.

Резултати - Тест 2 - Енглески језик 1 од 22.12.2021. године:

 1. Веселиновић Р. Урош 26/2021   8
 2. Жупањац Д. Лидија 14/2021   5,5
 3. Јевтић С. Марија 38/2021         4
 4. Коловић Б. Анђела 7/2021        /
 5. Костовић А. Анђела 24/2021      /
 6. Крстић Д. Анђела 21/2021         8
 7. Николић С. Кристна 22/2021      9
 8. Перић Д. Душан 23/2021        5,5
 9. Пљакић П. Софија 44/2021       5
 10. Радовановић А. Неда 28/2021   10
 11. Радуловић В. Лена 40/2021      6
 12. Рафаиловић С. Аница 45/2021   7,5
 13. Савић М. Милица 20/2021         /
 14. Чкоњевић Б. Милена 39/2021   7
 15. Бркић Ангелина 47/2021         9,5
 16. Угљеша Сара (мобилност)       8,5

предметни наставник

др Милевица Бојовић

Резултати - Тест 2 - Енглески језик (изборни):

 1. Петровић М. Маријана 16/2021   4
 2. Миљевић Д. Михаил 46/2021   7,5
 3. Радовановић Д. Живан 15/2021   5
 4. Чоловћ Д. Вељко 36/2021            /
 5. Ћувиз Јана 3/2021                   8,5
 6. Петровић Павле 43/2021             /

предметни наставник

др Милевица Бојовић

 

 

 

Резултати - Тест 2, Енглески језик у воћарству и виноградарству (од 21.12.2021. године):

 1. Гавриловић Бранко   21/2019    13
 2. Остојић Ана           41/2019        7,5

      3.Јовановић Милан     56/2017         7

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК

др Милевица Бојовић

 

 

 

 

 

Резултати Теста 1 из предмета Енглески језик у воћарству и виноградарству (III година) од 23.11.2021. године:

         Презиме и име                  бодови

 1. Гавриловић Бранко             9,5
 2. Остојић Ана                        9
 3. Јовановић Милан               2,5

                                                     предметни наставник

 

 

 

Резултати Тест 1 за 2 групе (17.11.2021.) - Енглески језик 1 и Енглески језик

     Презиме и име                         бодови
1. Веселиновић Р. Урос  26/2021        5
2. Жупањац Д. Лидија 14/2021         8,5
3. Јевтић С. Марија 38/2021             6,5
4. Коловић Б. Анђела 7/2021              /
5. Костовић А. Анђела  24/2021         6
6. Крстић Д. Анђела  21/2021         11,5
7. Николић С. Криситна 22/2021        8,5
8. Перић Д. Душан 23/2021               9
9. Пљакић П. Софија 44/2021          6,5
10. Радовановић А. Неда 28/2021    11
11. Радуловић В. Лена 40/2021        9
12. Рафаиловић С. Аница 45/2021   10
13. Савић М. Милица 20/2021           /
14. Чкоњевић Б. Милена 39/2021    5,5
15. Бркић Ангелина 47/2021             8
16. Угљеша Сара (мобилност)         10


Резултати Тест 1 (17.11.2021.) - Енглески језик

     презиме и име                           бодови
1. Петровић М. Маријана 16/2021       6
2. Миљевић Д. Михаил 46/2021         8
3. Радовановић Д. Живан 15/2021      8
4. Чочовћ Д. Вељко 36/2021               /
5. Ћувиз Јана 3/2021                         8,5
6.  Петровић Павле  43/2021                /


                                                                                        ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК
                                                                                       др Милевица Бојовић