Чачак:
 
 
web mail       Engleski

Универзитет у Крагујевцу
Агрономски факултет у Чачку
основан 1978. године

 Резултати писменог дела испита за студенте смера Воћарство и виноградарство


Студијски програм: Воћарство и виноградарство
предмет: Енглески језик у воћарству и виноградарству
Резултати - писмени део испита
Положили су:
1. Бојовић Нела 59/2017      12,5 бодова
2. Јовићевић Јања 1/2016     11 бодова
3. Матић Марко 25/2011      9,5 бодова
4. Николић Данијел 01/2012 8 бодова

Усмени део испита: 20.01.2022. године у 9h.

                                                                                                                  ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК
                                                                                                                   предметни наставник

 

 

 

 

Резултата одржаног Теста 2 за студенте прве године Прхраамбене технологије и Опште агрономије/воћарства.

Резултати - Тест 2 - Енглески језик 1 од 22.12.2021. године:

 1. Веселиновић Р. Урош 26/2021   8
 2. Жупањац Д. Лидија 14/2021   5,5
 3. Јевтић С. Марија 38/2021         4
 4. Коловић Б. Анђела 7/2021        /
 5. Костовић А. Анђела 24/2021      /
 6. Крстић Д. Анђела 21/2021         8
 7. Николић С. Кристна 22/2021      9
 8. Перић Д. Душан 23/2021        5,5
 9. Пљакић П. Софија 44/2021       5
 10. Радовановић А. Неда 28/2021   10
 11. Радуловић В. Лена 40/2021      6
 12. Рафаиловић С. Аница 45/2021   7,5
 13. Савић М. Милица 20/2021         /
 14. Чкоњевић Б. Милена 39/2021   7
 15. Бркић Ангелина 47/2021         9,5
 16. Угљеша Сара (мобилност)       8,5

предметни наставник

др Милевица Бојовић

Резултати - Тест 2 - Енглески језик (изборни):

 1. Петровић М. Маријана 16/2021   4
 2. Миљевић Д. Михаил 46/2021   7,5
 3. Радовановић Д. Живан 15/2021   5
 4. Чоловћ Д. Вељко 36/2021            /
 5. Ћувиз Јана 3/2021                   8,5
 6. Петровић Павле 43/2021             /

предметни наставник

др Милевица Бојовић

 

 

 

Резултати - Тест 2, Енглески језик у воћарству и виноградарству (од 21.12.2021. године):

 1. Гавриловић Бранко   21/2019    13
 2. Остојић Ана           41/2019        7,5

      3.Јовановић Милан     56/2017         7

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК

др Милевица Бојовић

 

 

 

 

 

Резултати Теста 1 из предмета Енглески језик у воћарству и виноградарству (III година) од 23.11.2021. године:

         Презиме и име                  бодови

 1. Гавриловић Бранко             9,5
 2. Остојић Ана                        9
 3. Јовановић Милан               2,5

                                                     предметни наставник

 

 

 

Резултати Тест 1 за 2 групе (17.11.2021.) - Енглески језик 1 и Енглески језик

     Презиме и име                         бодови
1. Веселиновић Р. Урос  26/2021        5
2. Жупањац Д. Лидија 14/2021         8,5
3. Јевтић С. Марија 38/2021             6,5
4. Коловић Б. Анђела 7/2021              /
5. Костовић А. Анђела  24/2021         6
6. Крстић Д. Анђела  21/2021         11,5
7. Николић С. Криситна 22/2021        8,5
8. Перић Д. Душан 23/2021               9
9. Пљакић П. Софија 44/2021          6,5
10. Радовановић А. Неда 28/2021    11
11. Радуловић В. Лена 40/2021        9
12. Рафаиловић С. Аница 45/2021   10
13. Савић М. Милица 20/2021           /
14. Чкоњевић Б. Милена 39/2021    5,5
15. Бркић Ангелина 47/2021             8
16. Угљеша Сара (мобилност)         10


Резултати Тест 1 (17.11.2021.) - Енглески језик

     презиме и име                           бодови
1. Петровић М. Маријана 16/2021       6
2. Миљевић Д. Михаил 46/2021         8
3. Радовановић Д. Живан 15/2021      8
4. Чочовћ Д. Вељко 36/2021               /
5. Ћувиз Јана 3/2021                         8,5
6.  Петровић Павле  43/2021                /


                                                                                        ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК
                                                                                       др Милевица Бојовић