Чачак:
 
 
web mail       Engleski

Универзитет у Крагујевцу
Агрономски факултет у Чачку
основан 1978. године

 

Завршетком студијског програма МАС Зоотехника (120 ЕСПБ), поред стицања општих способности, завршетком МАС Зоотехника студент стиче и предметно-специфичне способности које му омогућују стручност, односно компетенције за рад као што су: темељније познавање и разумевање зоотехничких дисциплина; правилније решавање конкретних проблема у сточарској производњи уз употребу научних метода и поступака; разумније повезивање основних знања из различитих области биотехнологије и њихову примену у зоотехници; прецизније праћење новина и детаљније сагледавање могућности њихове примене у зоотехници; успешнији развој вештина и спретности у употреби знања у одговарајућем подручју зоотехнике; специфичнија употреба информационо-комуникационих технологија у овладавању знањима из одговарајућег подручја зоотехнике.
 

Измене студијских програма - последње усвојене

МАС Зоотехника (опис стандарда)

- Структура студијског програма

- Књига предмета

- Књига наставника

- Уверење о акредитацији СП МАС Зоотехника

- Допуна дозволе за рад Агрономског факултета у Чачку

 

 

 

План и програм 2021