Чачак:
 
 
web mail       Engleski

Универзитет у Крагујевцу
Агрономски факултет у Чачку
основан 1978. године

 

ТЕРМИНИ ЗА КОНСУЛТАЦИЈЕ СТУДЕНАТА СВИХ СТЕПЕНА СТУДИЈА

НА АГРОНОМСКОМ ФАКУЛТЕТУ У ЧАЧКУ

 

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ

НАСТАВНИКА/САРАДНИКА

УЖА НАУЧНА ОБЛАСТ

(УНО) - ПРЕДМЕТ

ТЕРМИН КОНСУЛТАЦИЈА

Редовни професори

1.

Др Томо Милошевић

Предмети из УНО Воћарство

Понедељак

10– 12 часова

2.

Др Владета Стевовић

Предмети из УНО Ратарство и крмно биље

Понедељак

12-14 часова

3.

Др Снежана Богосављевић-Бошковић

Предмети из УНО Сточарство

Петак

8-10 часова

4.

Др Радојица Ђоковић

Предмети из УНОСточарство:

Анатомија и физиологија домаћих животиња (ОАС),

Зоохигијена са основама ветерине (ОАС),

Репродукција домаћих животиња (ОАС),

Поремећаји метаболизма домаћих животиња (ОАС),

Биосигурност на фармама (ОАС),

Здравствена заштита преживара (МАС),

Физиологија исхране и метаболизам домаћих животиња (ДАС).

Четвртак

12 – 14 часова

5.

Др Александар Пауновић

Специјално ратарство; Интегрална ратарска производња; Биљне сировине; Гајење жита (МАС); Технологија производње жита (ДАС); Методе научноистраживачког рада (ДАС)

Понедељак

12 – 14 часова

6.

Др Лека Мандић

Предмети из УНО Микробиологија

Петак

12-14 часова

7.

Др Милена Ђурић

Предмети: Физиологија биљака; Минерална исхрана;Физиолошке основе воћарства; Знаци сувишка и недостатка елемената (МАС); Физиологија стреса (ДАС); Физиологија дефицита (ДАС)

Уторак

10 - 12 часова

8.

Др Гордана Шекуларац

Предмети из УНО

Мелиорације земљишта и уређење вода

Понедељак

13 - 15 часова

9.

Др Миломирка Мадић

Предмети: Генетика; Оплемењивање биљака са семенарством;

Специјално оплемењивање биљака и Биљни генетички ресурси

Понедељак

12 - 14 часова

10.

Др Горан Дугалић

Предмети из УНОПедологија

Среда

14-16 часова

11.

Др Биљана Вељковић

Организација и економика пољопривреде; Економика пословања; Тржиште и маркетинг пољопривредних и прехрамбених производа

Четвртак

11 - 13 часова

12.

Др Драго Милошевић

Фитопатологија;

Фитофармација;

Болести биљака и њихово сузбијање (МАС)

Дијагноза и прогноза биљних болести (МАС)

Фитофармација са токсикологијом (МАС)

Интегрална заштита воћака и винове лозе (МАС)

Болести ратарских биљака (ДАС)

Болести воћака и винове лозе (ДАС)

Сваким даном осим у време одржавања наставе и испита

13.

Др Љиљана Бошковић-Ракочевић

Предмети из УНО Агрохемија

Уторак

11-13 часова

14.

Др Ленка Рибић - Зеленовић

Предмети из УНО Примењена хемија – Општа и неорганска хемија, Општа и неорганска хемија 1, Општа и неорганска хемија 2 (ОАС)и Методе инструменталне анализе (ДАС)

Уторак

11 - 14 часова

15.

Др Милун Петровић

Предмети из УНОСточарство:

Биолошке основе сточарства (ОАС),

Производња и познавањемлека (ОАС),

Зоотехника 1 (ОАС),

Оплемењивање домаћих животиња (ОАС),

Органско сточарство (ОАС),

Одгајивање и репродукцијапреживара (МАС),

Проценаприплодневредностидомаћихживотиња (ДАС),

Понашање и добробитдомаћихживотиња (ДАС)

Уторак

10 - 14 часова

Ванредни професори

16.

Др Горица Пауновић

Предмети:Опште воћарство; Производња садног материјала у воћарству;

Агротехника у воћарству;

Воћарске сировине

Четвртак

1130 - 1330 часова

17.

Др Владимир Курћубић

Предмети: Технологија меса; Технологија млека и млечних производа; Конзервисање меса и производа од меса; Технологија ферментисања производа од меса; Наука и технологија производње меса(МАС)

Петак

10-12 часова

18.

Др Горан Марковић

Зоологија, Биологија, Екологија и заштита животне средине

Уторак

11 - 13 часова

19.

Др Снежана Танасковић

Предмети: Ентомологија;

Уторак (ОАС)

11 - 13 часова

Петак (МАС и ДАС)

8 - 14 часова

20.

Др Павле Машковић

Предмети: Биохемија, Биохемија 1, Биохемија 2, Колоидна хемија

Понедељак

9 - 11 часова

21.

Др Јелена Младеновић

Предмети: Органска хемија, Органска хемија 1, Органска хемија 2, Колоидна хемија,

Хемијске анализе пољопривредних и прехрамбених производа,Методе инструменталне анализе

Уторак

10 - 13 часова

22.

Др Јелена Машковић

Предмет: Аналитичка хемија

Четвртак

10 - 12 часова

23.

Др Владимир Досковић

Предмети из УНО Исхрана домаћих животиња и технологија производње хране за животиње

Четвртак

10 - 13 часова (ОАС)

Петак

10-12 часова (МАС и ДАС)

24.

Др Томислав Тришовић

Предмети из УНО Инжењерски процеси

Понедељак

9 - 11 часова

25.

Др Милан Николић

Предмети (ОАС): Технолошке операције 1; Технолошке операције 2;

Предмети (МАС):

Биореактори; Заштита животне средине у прехрамбеној индустрији; Феномени преноса количине кретања; Феномени преноса топлоте; Феномени преноса масе;

Понедељак (ОАС)

13-15 часова

Петак (МАС)

12-14 часова

Доценти

26.

Др Иван Глишић

Самоникле воћне врсте; Пројектовање и подизање засада; Помотехника; Специјално воћарство.

Понедељак

12 -14 часова

27.

Др Драган Вујић

Предмети: Информатика; Физика са електроником; Информациони системи у пољопривреди

Понедељак

12 – 14 часова

28.

Др Душко Брковић

Биологија; Зоологија:

Ботаника

Уторак

11 – 14 часова

29.

Др ИгорЂуровић

Предмети: Физичка хемија 1, Физичка хемија 2, Општа и неорганска хемија

Уторак

12 - 14 часова

30.

Др Далибор Томић

Предмети из УНО Ратарство и крмно биље

Понедељак

10-12 часова

31.

Др Симеон Ракоњац

Предмети из УНО Сточарство

Среда

10 - 12 часова

32.

Др Немања Милетић

Предмети: Технологијапроизводаодвоћа и поврћа; Технологијаалкохолнихпића и пива; Контролаквалитетапроизвода; Вишикурстехнологијепрерадевоћа и поврћа (МАС); Вишикурстехнологијеалкохолнихпића (МАС)

Среда

10 - 12 часова

33.

Др Марко Петковић

Предмети: Технологија кондиторских производа; Адитиви у прехрамбеној индустрији; Технологија хлеба, пекарских и тестеничарских производа, Складиштење зрнастих производа;   Виши курс технологије кондиторских производа (МАС)

Среда,

9 – 11 часова

34.

Др Ранко Копривица

Предмети: Пoљопривреднамеханизација; Механизација у сточарству;Воћарско-виноградрскамеханизација

Четвртак

10-12 часова

35.

Др Мирјана Радовановић

Предмети: Технологија угљених хидрата 2, Технологија уља и масти , Виши курс технологије уља и масти (МАС)

Среда

10-12 часова

Предавачи - наставник енглеског језика

36.

др Милевица Бојовић

Енглески језик 1;

Енглески језик;

Енглески језик у воћарству и виноградарству

Уторак

14-15 часова

Среда

12-15 часова

Асистенти

37.

Мр Драган Ђуровић

Предмети: Генетика; Оплемењивање биљака са семенарством;

Специјално оплемењивање биљака и Биљни генетички ресурси

Уторак

12 - 14 часова

38.

Мр Вера Вукосављевић

УНО Виноградарство

Предмети:

Виноградарство;

Опште виноградарство; Производња лозног садног материјала; Интегрална производња грожђа; Специјално виноградарство; Технологија и организација виноградарске производње;

Четвртак

1200-1400 часова

39.

Радмила Илић, мастер инж. пољопривреде

Предмети из УНО Воћарство

Среда

830 - 1030

40.

Јелена Пантовић

Предмети: Технологија јаких алкохолних пића и пива,Технологија

производа од воћа и

поврћа;

Контрола

квалитета производа; Адитиви у прехрамбеној индустрији

Виши курс технологије

прераде воћа и поврћа

(МАС); Виши курс

технологије алкохолних

пића (МАС)

Уторак

930- 1130 часова

41.

Душан Марковић

Предмети: Информатика; Информациони системи у пољопривреди (МАС)

Уторак

12-14 часова

Сарадници у настави

42.

Милош Марјановић

Предмет: Повртарство

Уторак

10-12 часова

Истраживачи приправници

43.

Милош Петровић

Предмети из УНОСточарство:

Анатомија и физиологија домаћих животиња (ОАС),

Зоохигијена са основама ветерине (ОАС),

Репродукција домаћих животиња (ОАС),

Поремећаји метаболизма домаћих животиња (ОАС),

Биосигурност на фармама (ОАС).

Четвртак

12–14 часова

44.

Весна Ђуровић

Предмети из УНО Микробиологија

Среда

10-12 часова

45.

Слободанка Станојевић-Николић

Предмети (ОАС): Технолошке операције 1; Технолошке операције 2; Биреактори (МАС)

 

Понедељак

12-14 часова

Петак

10-12- часова