Чачак:
 
 
web mail       Engleski

Универзитет у Крагујевцу
Агрономски факултет у Чачку
основан 1978. године

 

Агрономски факултет поново АКРЕДИТОВАН 30.08.2013. године

Дана 30.08.2013. године Комисија за акредитацију и проверу квалитета издала је за наредни петогодишњи период уверење о АКРЕДИТАЦИЈИ Агрономског факултета као високошколске установе и уверења о АКРЕДИТАЦИЈИ основних академских студија Општа агрономија (240 ЕСПБ), Прехрамбена технологија (240 ЕСПБ), Воћарство и виноградарство (240 ЕСПБ) и Зоотехника (180 ЕСПБ), мастер академскох студија Агрономија (60 ЕСПБ) и докторских студија Агрономија (180 ЕСПБ).

Студијски програм мастер академских студија Прехрамбена технологија (60 ЕСПБ) има уверење о акредитацији до 2015. године.

 

Документација за акредитацију високошколске установе и студијских програма
предата Комисији за акредитацију и проверу квалитета 28.06.2013. године

 

 

Уверење о акредитацији високошколске установе

Уверење о акредитацији студијских програма основних академских студија

Уверење о акредитацији студијских програма мастер академских студија

Уверење о акредитацији докторских студија

 

Архива