Чачак:
 
 
web mail       Engleski

Универзитет у Крагујевцу
Агрономски факултет у Чачку
основан 1978. године

 

Закон о високом образовању

Статут Агрономског факултета (85/1 од 19.1.2022. године)

English version: Statute Faculty of Agronomy Čačak (Revised text)

Кодекс о академском интегритету и професионалној етици на Агрономском факулету

Основни циљеви и задаци установе

План рада Факултета за 2024. годину

План научноистраживачког рада

Програм развоја научноистраживачког подмлатка

Правилници

Стратегија обезбеђења квалитета

Акциони план за спровођење стратегије обезбеђења квалитета

Извештај о раду Факултета за 2023. годину

Финансијски план за 2024. годину

Измена Финансијског плана за 2024. годину

План јавних набавки за 2024. годину

План јавних набавки за 2024. годину

Извештај о финансијском пословању за 2023. годину

Измена и допуна Извештаја о финансијском пословању за 2023. годину

Годишњи финансијски извештај за 2022. годину

План - Родна равноправност за 2024. годину

План управљања ризицима од повреде принципа родне равноправности за 2024. годину

Одлука о именовању лица за пријем информација

Одлука о именовању лица за заштиту података