УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ

АГРОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ У ЧАЧКУЈУЛСКИ ИСПИТНИ РОК ШКОЛСКЕ 2018/2019. ГОДИНЕ

 

ТЕРМИНИ КОЛОКВИЈУМА И ИЗМЕЊЕНИ  ТЕРМИНИ РАНИЈЕ ЗАКАЗАНОГ ИСПИТА

 

Пријем испитних пријава 24. и 25. 06. 2019.године од 8 до 12 часова. Студенти који не пријаве испит у наведеном термину касније неће моћи да пријаве.

Назив предмета

термини

колоквијум

испит

Општа и неорганска хемија- сви студијски програми

27. 06. 2019. године у 1000

 

Мелиорације земљишта;

Наводњавање

02. 07. 2019. у године у 1000

 

Помотехника

02. 07.2019.  годинеу 900

Пројектовање и подизање засада

12. 07. 2019. годинеу 900

Агротехника у воћарству

09. 07.2019. годинеу 900

Самоникле воћне врсте

05. 07. 2019.  годинеу 900

Специјално воћарство ;

Специјално воћарство 1

04.07. 2019.  годинеу 900

 

05.07. 2019.  годинеу 900

 

Специјално воћарство 2

08.07. 2019.годинеу 900

 

09.07.2019.  годинеу 900

 

Технологија меса;

Конзервисање меса и производа од меса;

Технологија прераде меса;Технологија прераде млека;

Технологија млека и млечних производа

10. 07. 2019. године у 1000

 

12.07.2019.  годинеу 900

 

Ентомологија

 

12.07.2019.  годинеу 900

 

Виноградарство - ОАС Општа агрономија;

Опште виноградарство - ОАС Воћарство и виноградарство;

Производња лозног садног материјала - ОАС Воћарство и виноградарство;

Специјално виноградарство - ОАС Воћарство и виноградарство;

Технологија и организација виноградарске производње – ОАС Агроекономија

28. 06. 2019. године у 1300,

каб. бр. 38

 

Исхрана преживара;

Исхрана домаћих животиња;

Исхрана непреживара

Основе исхране домаћих животиња Специјална исхрана

03. 07. 2019. године у 1000

 

Агрохемија

05. 07. 2019.  годинеу 900

 

Адитиви у прехрамбеној индустрији

 

08. 07. 2019. године у 1000

 

Технологија угљених хидрата 1;

 

10. 07. 2019. године у 1000

 

Технологија угљених хидрата 2;

 

10. 07. 2019. године у 1200

 

Физичка хемија 1;

Физичка хемија 2

 

Писмени део испита

08. 07. 2019. године у 1000

 

Усмени део испита 

10. 07. 2019. године у 1000

 

Биохемија;

Биохемија 1;

Биохемија 2

 

11. 07. 2019. године у 900

 

Задња измена објављена 09. 07. 2019.године

 


   
   
     
     
     
     
   
   
   
   
     
     
     

СЕПТЕМБАРСКИ I ИСПИТНИ РОК ШКОЛСКЕ 2018/2019. ГОДИНЕ

ТЕРМИНИ КОЛОКВИЈУМА И ИЗМЕЊЕНИ  ТЕРМИНИ РАНИЈЕ ЗАКАЗАНОГ ИСПИТА

 

Пријем испитних пријава  22.  и 23. 08. 2019.године од 8 до 12 часова. Студенти који не пријаве испит у наведеном термину касније неће моћи да пријаве.

 

Назив предмета

термини

колоквијум

испит

Агрохемија

Поправни  тест 1 и 2

26. 08. 2019. године у 900

 

Мелиорације земљишта;

Наводњавање

30. 08. 2019. у године у 1000

 

Општа и неорганска хемија- сви студијски програми

05. 09. 2019. године у 1000

 

Органска хемија;

Органска хемија 1;

Органска хемија 2

 

Колоквијум вежбе

04. 09. 2019. године у 1000

 

Помотехника

05. 09.2019.  годинеу 900

Пројектовање и подизање засада

30. 08. 2019. годинеу 900

Агротехника у воћарству

04. 09.2019. годинеу 900

Самоникле воћне врсте

05. 09. 2019.  годинеу 900

Специјално воћарство ;

Специјално воћарство 1

27.08. 2019.  годинеу 900

 29.08. 2019.  годинеу 900

Специјално воћарство 2

27.08. 2019.годинеу 900

 

28.08.2019.  годинеу 900

 

Исхрана преживара;

Исхрана домаћих животиња;

Исхрана непреживара

Основе исхране домаћих животиња Специјална исхрана

27. 08. 2019. године у 1000

 

Виноградарство - ОАС Општа агрономија;

Опште виноградарство - ОАС Воћарство и виноградарство;

Производња лозног садног материјала - ОАС Воћарство и виноградарство;

Специјално виноградарство - ОАС Воћарство и виноградарство;

Технологија и организација виноградарске производње – ОАС Агроекономија

03. 09. 2019. године у 1300,

каб. бр. 38

04. 09. 2019. године у 1000,

каб. бр. 38

 

СЕПТЕМБАРСКИ II ИСПИТНИ  РОК ШКОЛСКЕ 2018/2019. ГОДИНЕ

ТЕРМИНИ КОЛОКВИЈУМА И ИЗМЕЊЕНИ  ТЕРМИНИ РАНИЈЕ ЗАКАЗАНОГ ИСПИТА

Пријем испитних пријава  05.  и 06. 09. 2019.године од 8 до 12 часова. Студенти који не пријаве испит у наведеном термину касније неће моћи да пријаве.

 

Назив предмета

термини

колоквијум

испит

Мелиорације земљишта;

Наводњавање

19. 09. 2019. у године у 1000

 

Општа и неорганска хемија- сви студијски програми

20. 09. 2019. године у 1000

 

Органска хемија;

Органска хемија 1;

Органска хемија 2

 

Колоквијум вежбе

17. 09. 2019. године у 1000

 

Помотехника

18. 09.2019.  године

Пројектовање и подизање засада

11. 09. 2019. године

Агротехника у воћарству

17. 09.2019. године

Самоникле воћне врсте

18. 09. 2019.  године

Специјално воћарство ;

Специјално воћарство 1;

Специјално воћарство 2

23. 09. 2019.  године

 24. 09. 2019.  године

 

 

ОКТОБАРСКИ ИСПИТНИ РОК ШКОЛСКЕ 2018/2019. ГОДИНЕ

ТЕРМИНИ КОЛОКВИЈУМА И ИЗМЕЊЕНИ  ТЕРМИНИ РАНИЈЕ ЗАКАЗАНОГ ИСПИТA

Пријем испитних пријава  19.  и 20. 09. 2019.године од 8 до 12 часова. Студенти који не пријаве испит у наведеном термину касније неће моћи да пријаве.

 

Назив предмета

термини

колоквијум

испит

Мелиорације земљишта;

Наводњавање

02. 10. 2019. у године у 1000

 

Општа и неорганска хемија- сви студијски програми

26. 09. 2019. године у 1000

 

Органска хемија;

Органска хемија 1;

Органска хемија 2

 

Колоквијум вежбе

25. 09. 2019. године у 1000

 

Помотехника

04. 10.2019.  године

Пројектовање и подизање засада

27. 09. 2019. године

Агротехника у воћарству

27. 09.2019. године

Самоникле воћне врсте

02. 10. 2019.  године

Специјално воћарство ;

Специјално воћарство 1

01. 10. 2019.  године

 03. 10. 2019.  године

Специјално воћарство 2

01. 10. 2019.  године

 02. 10. 2019.  године

Задња измена објављена 12. 07. 2019.године

 

 

 

 

ЈУНСКИ ИСПИТНИ РОК ШКОЛСКЕ 2018/2019. ГОДИНЕ

ТЕРМИНИ КОЛОКВИЈУМА И ИЗМЕЊЕНИ  ТЕРМИНИ РАНИЈЕ ЗАКАЗАНОГ ИСПИТА

Пријем испитних пријава  од 27.  до 31. 05. 2019.године од 8 до 12 часова. Студенти који не пријаве испит у наведеном термину касније неће моћи да пријаве.

 

Назив предмета

термини

колоквијум

испит

Информатика-сви студијски програми

 

25. 06. 2019. године

 

Општа и неорганска хемија- сви студијски програми

7. 06. 2019. године у 1000

26. 06. 2019. године у 1200

 

Виноградарство - ОАС Општа агрономија;

Опште виноградарство - ОАС Воћарство и виноградарство;

Производња лозног садног материјала - ОАС Воћарство и виноградарство;

Специјално виноградарство - ОАС Воћарство и виноградарство;

Технологија и организација виноградарске производње – ОАС Агроекономија

7. 06. 2019. у 1300, каб. бр. 38

 

Технологија меса;

Конзервисање меса и производа од меса;

Технологија прераде меса

12. 06. 2019. годинеу 1000

 

Технологија прераде млека;

 Технологија млека и млечних производа

5. 06. 2019. године у 1000

 

Агрохемија

други тест

7. 06. 2019. године у 800

24. 06. 2019. године

Мелиорације земљишта;

Наводњавање

11. 06. 2019. у године у 1000

 

Статистика-сви студијски програми

 

4. 06. 2019. године у 1000

Математика 1;

Математика 2

 

10. 06. 2019. годинеу 900

Помотехника

26. 06.2019.  годинеу 900

Пројектовање и подизање засада

12. 06. 2019. годинеу 900

Агротехника у воћарству

19. 06.2019. годинеу 900

Самоникле воћне врсте

7. 06. 2019.  годинеу 900

Специјално воћарство ;

Специјално воћарство 1

6.06. 2019.  годинеу 900

 

7.06. 2019.  годинеу 900

 

Специјално воћарство 2

24.06. 2019.годинеу 900

 

25.06.2019.  годинеу 900

 

Биологија

 

Усмени

18.06. 2019.  годинеу 900

 

Зоологија

 

Усмени

25.06. 2019.  годинеу 900

 

Технологија угљених хидрата 1

Практична настава

18.06.2019.годинеу1000

 

10.06.2019.годинеу 1300

и 25.06.2019.годинеу 1000
 

Технологија угљених хидрата 2

Практична настава

18.06.2019.годинеу1200

10.06.2019.годинеу 1100

и 26.06.2019.годинеу 1000
 

Технологија кондиторских производа

 

10.06.2019.годинеу 930

и 26.06.2019.годинеу 1000

Уља и мастти

Практична настава

18.06.2019.годинеу1400

 

Адитиви у прехрамбеној индустрији

 

10.06.2019.годинеу930

и 25.06.2019.годинеу1000
 

Исхрана преживара;

Исхрана домаћих животиња;

Исхрана непреживара

Основе исхране домаћих животиња Специјална исхрана

13.06.2019. године у 1000

 

Физичка хемија 1,

Физичка хемија 2

 

Писмени део

18.06.2019.годинеу1000

 

Усмени део

20.06. 2019.  годинеу 1000

Биохемија;

Биохемија 1;

Биохемија 2;

24.06. 2019.  годинеу 900

 

Задња измена објављена 20. 06. 2019.године

  

СЕПТЕМБАРСКИ I ИСПИТНИ РОК ШКОЛСКЕ 2018/2019. ГОДИНЕ

ТЕРМИНИ КОЛОКВИЈУМА И ИЗМЕЊЕНИ  ТЕРМИНИ РАНИЈЕ ЗАКАЗАНОГ ИСПИТА

Пријем испитних пријава  22.  и 23. 08. 2019. године од 8 до 12 часова. Студенти који не пријаве испит у наведеном термину касније неће моћи да пријаве.

 

Назив предмета

термини

колоквијум

испит

Агрохемија

Поправни  тест 1 и 2

26. 08. 2019. године у 900

 

Објавњено 10. 06. 2019.године